Održan okrugli stol “Socijalna isključenost i pravo na predškolski odgoj i obrazovanje”

Povodom Međunarodnog dana obitelji u Centru za djecu, mlade i obitelj je održan Okrugli stol “Socijalna isključenost i pravo na predškolski odgoj i obrazovanje” kojeg je organiziralo Udruženje “Djeca prva”.

Razvila se živa diskusija o načinima na koje možemo doprinijeti ostvarenju jednakih mogućnosti za djecu u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, te je predstavljen program “Igrom do škole” kojeg provodi Udruženje “Djeca prva”, a čija je svrha pridonijeti cjelovitom razvoju predškolske djece koja dolaze iz socijalno isključenih obitelji na području Grada Velike Gorice te poboljšati kvalitetu života njihovih roditelja.

Sudionice Okruglog stola su bile: dr.sc. Arijana Mataga Tintor, savjetnica za predškolski odgoj, djecu i mlade iz UO za predškolski odgoj, školstvo i šport Grada Velike Gorice, Sanda Puljiz Vidović, ravnateljica Centra za djecu, mlade i obitelj, Sanja Orešković Vrbanec, direktorica Udruženja “Djeca prva”, a moderirala je Nikolina Dubravac iz Udruženja “Djeca prva”.

Posebno je vrijedno bilo čuti iskustva majki koje su, zajedno sa svojom djecom, pohađale navedeni program i koje su, bez iznimke, iznijele pozitivna iskustva i vidjele brojne prednosti u pohađanju istoga.