Ljerka Skendrović

ljerka.skendrovic@centar-dmo-vg.hr

LJERKA SKENDROVIĆ je dipl. defektologinja – logopedinja, a na mjestu stručne suradnice u Centru za djecu, mlade i obitelj radi od rujna 2009.g.

Radila je u osnovnoj školi kao stručna suradnica u nastavi, a nekoliko godina je radila i u dječjem vrtiću na radnom mjestu stručnog suradnika-logopeda. S djecom radi već 26 godina. Redovito pohađa stručne seminare i edukacije.

U Centru je osmislila i vodi program „Slovkići“ – koji je namijenjen djeci s govorno-jezičnim teškoćama pred polazak u školu. Većinu svog radnog vremena radi individualno s djecom i njihovim roditeljima na poticanju komunikacijskih, jezičnih i govornih sposobnosti i vještina.