KAKO SAČUVATI GLAS U RADU S DJECOM? – POZIV NA PREDAVANJE

Predavanje ima edukativnu i preventivnu ulogu za profesionalce kojima je glas osnovno sredstvo rada, a prvenstveno se odnosi na učitelje i odgojitelje. Vokalne teškoće se kod vokalnih profesionalaca javljaju brzo nakon početka rada, ali su često ignorirane pa eskaliraju u ozbiljne zdravstvene probleme do sredine radnog vijeka.

Cilj predavanja je da vokalni profesionalci osvijeste da se pojava glasovne patologije može prevenirati, a glas koji je promukao se može rehabilitirati, posebno ako se počne na vrijeme.

 

Predavanje će održati Ivana Šimić, mag. logoped, KBC Zagreb, Klinika za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata – Fonijatrija,  u srijedu 2.listopada 2019.godine  u 14.00 sati u Centru za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica, Kurilovečka 48 na temu „Kako sačuvati glas u radu s djecom?“.

 

Zainteresirane molimo da se zbog ograničenog broja mjesta obavezno prijave na e-mail info©centar-dmo-vg.hr, putem FB stranice Centra, na telefon 01/6231-734, ili na mobitel 091/6231-734.