Andreja Pravdić

andreja.pravdic@centar-dmo-vg.hr

ANDREJA PRAVDIĆ stručna je suradnica Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica od 2003.godine. Po zanimanju je diplomirana defektologinja – socijalna pedagoginja. Bila je uključena u edukaciju iz Gestalt psihoterapije te Psihoterapije kroz pokret i ples. Certificirana je Baby signs instruktorica. završila je napredni trening “Medijacije u radu s djecom i mladima” te stekla status medijatorice. Od završetka studija redovito sudjeluje u radu brojnih edukacija, seminara i drugih stručnih skupova.

U udruzi „Suncokret“ – Centar za humanitarni rad radila je kao voditeljica psihosocijalnih programa u prognaničkim i izbjegličkim centrima. Kao stručna suradnica pedagoginja radila je u  II. osnovnoj školi Vrbovec, a u  Hrvatskoj akademskoj istraživačkoj mreži – CARNet kao stručna suradnica u brojnim projektima. Radila je i kao vanjska stručna suradnica u Privatnoj srednjoj ekonomskoj školi INOVA. Bila je koordinatorica asistenata u nastavi za područje Velike Gorice. Mentorica je studentima socijalne pedagogije koji provode obveznu praksu u Centru.

Profesionalni interes usmjeren joj je na rani razvoj djece i pozitivno roditeljstvo te je autorica i voditeljica dvaju programa namijenjenih toj populaciji: “Rastimo zajedno – Prve 3!” i “Klub za djecu do 3 godine i njihove roditelje”. Voditeljica je UNICEF-ovog programa radionica “Rastimo zajedno Plus” koji je namijenjen roditeljima djece s teškoćama u razvoju u dobi do osam godina života.

U Centru vodi individualna savjetovanja za djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, kao i za njihove roditelje, a posebno područje interesa joj je rad s djecom s ADHD-om. Koautorica je i voditeljica programa “Radionica o radionici”, programa koji je osmišljen za vanjske suradnike Centra te “Treninga komunikacijskih vještina” za odgojitelje i stručne suradnike dječjih vrtića u sklopu projekta “Integracija djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju u redovni predškolski sustav u gradu Velikoj Gorici”. Osmišljava i vodi programe za strukturirano provođenje slobodnog vremena namijenjenih djeci i mladima: “Likovna radionica” i “Lutkarska radionica”.

Jedna je od autorica u knjigama “Raditi s djecom, mladima i obitelji: Iskustva Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica” (uredila Sanda Puljiz, u izdanju Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica) i “Izazovi grupnog rada s djecom, mladima i odraslima u riziku” (uredila prof.dr.sc. Antonija Žižak, u izdanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu).