POZIV NA RADIONICU “ČEMU SLUŽI TATA, ČEMU SLUŽI MAMA?”

Današnja obitelj se mijenja, pa se tako mijenjaju i roditeljske uloge i njihove značajke. Otac i majka su najvažniji za formiranje djetetove ličnosti, ali oni je njihov utjecaj i funkcija u formiranju djeteta različita. Koja je uloga i važnost očeva, a koja je uloga i važnost majki u odgoju djece? Kako su se te uloge mijenjale i kakva ih budućnost očekuje? To su pitanja koja si često postavljaju današnji roditelji,…

ODRŽANA EDUKATIVNO MUZEJSKA AKCIJA (PRE)HRANA

Povodom Međunarodnog dana obitelji i Međunarodnog dana muzeja u Centru za djecu mlade i obitelj održana je edukativno muzejska akcija pod nazivom (PRE)HRANA. Hrana je oduvijek postojala kao osnovna potreba, izvor energije, užitka, razlog okupljanja i druženja. Prehrana je sastavni dio pučkih vjerovanja, običaja i obreda, a njezine vrste, pribavljanje, transport, pohrana i prerada dobar su prikaz vremena i društveno-kulturnog konteksta u kojem su stvoreni. Prehrana nije samo pripremljeno i…

EDUKACIJA ZA TRENERE U SKLOPU PROJEKTA “RUKOMET SVIMA”

U Centru za djecu mlade i obitelj je u petak 10.svibnja 2019.g. održan prvi dio edukacije za rukometne trenere u sklopu projekta “Rukomet svima”, rukomet za djecu i mlade koju su održale ravnateljica Centra Sanda Puljiz Vidović, psihologinja i stručna suradnica Sandra Matijević, dipl. socijalna pedagoginja. Riječ je o projektu koji će svojim aktivnostima pridonijeti većem uključivanju djece i mladih u sport kako bi se izbjegla socijalna isključenost obitelji sa…